F-6000
 价   格
¥6800
 赠   品
硬壳箱
 • 琴身:加拿大赤杨双拼(十年全丰老料 )
 • 琴颈:欧洲枫木
 • 指板:印度玫瑰木
 • 琴桥:宾玮复古单摇六点式琴桥
 • 品记:金色
 • 琴枕:牛骨
 • 接柄:锁接式
 • 弦钮:宾玮金色复古封闭式弦钮
 • 琴弦:D'Addario
 • 拾音器:FARIDA SOUND-SB8
 • 护板:
 • 档位:5档
 • 旋钮:音量旋钮*1 音色旋钮*2
 • 配件:金色系
 • 音阶线:22品
 • 弦长:648mm